Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødeministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i lov om jagt og vildtforvaltning

Læs lov om jagt og vildtforvaltning hos Retsinformation

Læs Vildtforvaltningsrådets forretningsorden her

Rådets formand udpeges af miljø- og fødevareministeren. Rådets øvrige medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.