Sekretariat

Kontakt

Miljøministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 12
1216 København K

Sekretær for Vildtforvaltningsrådet: Lasse Zöga Diederichsen

E-mail: Obfuscated Email

Andre spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål til blandt andet jagttider, konkrete spørgsmål til vildtforvaltning eller andet, så kontakt Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.